经典案例

金融街·听湖小镇

jīn róng jiē ·tīng hú xiǎo zhèn

兴海园

xìng hǎi yuán

海伦中心

hǎi lún zhōng xīn

三环新城7号院

sān huán xīn chéng 7hào yuàn

万年花城二期

wàn nián huā chéng èr qī

万科·古翠隐秀

wàn kē ·gǔ cuì yǐn xiù

御品蔚来云城

yù pǐn wèi lái yún chéng

圣馨大地

shèng xīn dà dì

前进花园石门苑

qián jìn huā yuán shí mén yuàn

博欣时代商务中心

bó xīn shí dài shāng wù zhōng xīn

蝴蝶里

hú dié lǐ

和光里

hé guāng lǐ